مالى که از كسب به دست آورده

مالى که از كسب به دست آورده


مالى که از كسب به دست آورده

 

امام خمینی: ١٧٥٢- هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهای ديگر مالی به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه ميتی را به جا آورد و از اجرت آن مالی تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنی پنج يك آن را به دستوری كه بعدا گفته خواهد شد بدهد.

 

امام خامنه ای: رساله آموزشی خمس - بر هر فرد واجد شرایط واجب است خمس درآمد مازاد بر مؤونه‌ خود را پرداخت کند.
منظور از درآمد در این جا، مال و ثروتی است که از راه فعالیتهای اقتصادی به دست می‌آید، و به اصطلاح عنوان کسب در آن دخالت دارد. درآمد کشاورزی که از راه فعالیتهای کشاورزی به دست می‌آید. درآمد بازرگانی که از راه فعالیتهای تجاری و بازرگانی به دست می‌آید. درآمد املاک که از راه اجاره‌ی اعیان به دست می‌آید، مثل درآمدی که از راه اجاره‌ی سرمایه‌های مستغلاتی از قبیل خانه، اتومبیل و مانند آن یا تولیدی از قبیل دستگاه تراش فلزات، ماشین جوراب بافی و مانند آن به دست می‌آید. درآمد حقوقی که افراد از راه اجاره‌ی نفس(خدمات) دریافت می‌دارند، مثل حقوق و مزدی که استاد با تدریس یا مهندس با فعالیت های فنی یا کارگر با کارهای ساده دریافت می‌دارد، و همچنین هر فرد دیگری که نیروی انسانی خود را در اختیار دیگری می‌گذارد و در برابرش مزد و حقوق می‌گیرد.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١٣٧۵- هر گاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب‌های دیگر مالی به‌دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را به‌جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی یک پنجم آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد.

 

آیت الله وحید خراسانی:مسأله ۱۷۶۹ ـ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد ، اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه ميّتى باشد ، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس ـ يعنى پنج يك ـ آن را به دستورى كه بعد ذكر مى شود بدهد.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۶۹ ـ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب‌های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را بجا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالات‌اش زیاد بیاید، باید خمس ـ یعنی یک پنجم ـ آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1748 - هرگاه انسان از تجارت يا صنعت ؛ يا کسبهاي ديگر مالي بدست آورد ، اگر چه مثلاً نماز و روزة ميّتي را بجا آورد و از اجرت آن ، مالي تهيّه کند ، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس يعني پنج يک آن را به دستوري که بعداً گفته مي شود بدهد .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1449- هر گاه انسان از تجارت يا صنعت; يا كسب هاى ديگر مالى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال خود او و كسانى كه متكفل هزينه زندگى آنها است زياد بيايد، بايد خمس يعنى پنج يك آن را به شيوه اى كه بعداً گفته مى شود، بدهد.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1761- هرگاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسب‎هاي ديگر مالي به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتي را به جا آورد و از اجرت آن، مالي تهيه كند، آنچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس يعني يك پنجم آن را به دستوري كه بعداً گفته مي‎شود بدهد.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1761- هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر سودى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزۀ ميّتى را بجا آورد و اجرت بگيرد چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس يعنى يك‌پنجم آن را به دستورى كه بعداً گفته مى‌شود بدهد.