مالی از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد به شيعه برسد

مالی از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد به شيعه برسد


مالی از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد به شيعه برسد

 

امام خمینی: ١٧٦٤ اگر از كافر يا كسی كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالی به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۷۸۱ ـ اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالى به دست شيعه اثنى عشرى بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد.
 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۸۱ ـ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، یا خمس نمیدهد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1760- اگر از کافر يا کسي که به دادن خمس عقيده ندارد ؛ مالي بدست انسان بيايد ؛ واجب نيست خمس آن را بدهد .
 

آیت الله سبحانی: مسأله 1461- اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد; مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1773- اگر از كافر يا از كسي كه به دادن خمس عقيده ندارد مالي به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد، ولي زميني را كه از كافر ذمي بخرد كه او از مسلمان خريده و خمس آن را نداده باشد، بايد خمس آن را به شرحي كه گفته مي‎شود بدهد.
 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1773- اگر به شيعۀ دوازده امامى، مالى از پيروان ديگر فرقه‌هاى اسلامى يا از كافران برسد، واجب نيست خمس آن را بدهد.