مالی که به واسطه قناعت از مخارج سال زياد بيايد

مالی که به واسطه قناعت از مخارج سال زياد بيايد


مالی که به واسطه قناعت از مخارج سال زياد بيايد

 

امام خمینی: ١٧٥٦ اگر به واسطه قناعت كردن چيزی از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١٣٨٠- اگر به‌واسطه قناعت، منفعت کسب را کمتر مصرف کند و چیزی از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و همچنین اگر کسی بیشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف کند خمس مقدار زائد را باید بدهد.

 

آیت الله وحید خراسانی:مسأله ۱۷۷۳ ـ اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۷۳ ـ اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1752- اگر به واسطة قناعت کردن ، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1453- اگر به واسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1765- اگر به واسطه قناعت‌كردن، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد،

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1765- اگر به واسطۀ قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.