مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 96-95 حوزه های علمیه یزد

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 96-95 حوزه های علمیه یزد