مراسم روز سیزده محرم و گردهمایی هیات یزد در مسجد ملااسماعیل یزد

مراسم روز سیزده محرم و گردهمایی هیات یزد در مسجد ملااسماعیل یزد