مراسم میلاد حضرت علی اکبر(ع) با حضور آیت‌الله موسوی جزایری

مراسم میلاد حضرت علی اکبر(ع) با حضور آیت‌الله موسوی جزایری