نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مردم نیاز به سازمانی که خود را تحمیل کند، ندارند. (خطبه1401/02/30)

مردم نیاز به سازمانی که خود را تحمیل کند، ندارند. (خطبه1401/02/30)Loading the player...