مصاحبه با یزد رسا 95/03/27

مصاحبه با یزد رسا 95/03/27


آیت الله مدرسی:

ضرورت الگو پذیری دولت از حرکت جهادی دفاع مقدس در شتاب اقتصاد/غفلت مسئولین؛ نظام را تحت الشعاع قرار می دهد

امام جمعه بخش مرکزی یزد پیرو بیانات اخیر رهبری گفت: دولت باید حرکت پرشتاب خود در زمینه اقتصاد را از حرکت جهادی در دوران دفاع مقدس الگو کند.

و... ادامه مطلب