نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالبات مردم از ریاست محترم جمهور در سفر به یزد(فرازی از خطبه نماز جمعه بخش مرکزی یزد 98/08/17)

مطالبات مردم از ریاست محترم جمهور در سفر به یزد(فرازی از خطبه نماز جمعه بخش مرکزی یزد 98/08/17)Loading the player...