آخربن اخبار آخربن اخبار

معارفه دادستان یزد با حضور آیت الله مدرسی


حضرت آیت الله مدرسی که جزو سخنرانان ویژه این جلسه بودند در مورد دستگاه قضایی به نکات زیر اشاره فرمودند:

1- دستگاه قضایی کشور نیز تضمین‌کننده اجرای عدالت الهی است و عهده‌دار وظایف و تکالیفی مهم در این راستا است.

 2- قضات و صاحب‌ منصبان در این حوزه نیز باید خود را در این مسیر بدانند و برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد عزم و اراده‌ای جدی داشته باشند.

3- ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف دشمنان فراوانی دارد و در مقابل این حجم از دشمنی‌ها و فتنه‌انگیزی‌های گوناگون باید بتوانیم کارآمدی نظام اسلامی را به جهانیان نشان دهیم.

 4- اگر دستگاه قضایی آن‌طور که باید بدرخشد و در انجام وظایف خود موفق و سربلند باشد، دوست و دشمن به مردم شناسانده خواهد شد و وحدت عمومی نیز تقویت می‌شود.

 

 

 
آخــرین فیـــلم‌هــا آخــرین فیـــلم‌هــا بیشتر


آخــرین صـوت‌هــا آخــرین صـوت‌هــا بیشتر


آخــرین عـکـس‌هــا آخــرین عـکـس‌هــا بیشتر