نماز جمعه ملاباشی یزد 1396/01/04

نماز جمعه ملاباشی یزد 1396/01/04