نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نماز جمعه/30آذر//بعضی مسئولین فرهنگی حاضرند درود بر پیامبر(ص) و آل پیامبر دفن شود و به جای آن دست زدن رسم شود.

نماز جمعه/30آذر//بعضی مسئولین فرهنگی حاضرند درود بر پیامبر(ص) و آل پیامبر دفن شود و به جای آن دست زدن رسم شود.