نماز جمعه 95/03/14

نماز جمعه 95/03/14


تدبیر مقام معظم رهبری موجب برافراشته بودن پرچم انقلاب

آیت الله حاج سید محمد کاظم مدرسی امام جمعه محمد آباد در حسینیه بزرگ محمد آباد

پس از سفارش به تقوا به دنبال بحث هفته های گذشته به گناهان کبیره اشاره و  . . . ادامه مطلب