نماز جمعه 95/03/21

نماز جمعه 95/03/21


عرصه فرهنگ جای لجبازی و جناح گرایی نیست

امام جمعه بخش مرکزی یزد گفت: عرصه فرهنگ، عرصه لجبازی و جناح گرایی نیست، ما در هر زمان و در هر دولتی در مقابل حرمت شکنی ها و انحطاط ها ایستاده ایم این مسأله به مسائل سیاسی مربوط نمی‌شود و . . .ادامه مطلب