نماز جمعه 97/07/06//تفکر تقابل دیپلماسی با ترویست‌ها؛‌هدف قرار دادن مردم است

نماز جمعه 97/07/06//تفکر تقابل دیپلماسی با ترویست‌ها؛‌هدف قرار دادن مردم استآیت الله سید کاظم مدرسی در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به حادثه ترویستی اهواز گفت: حادثه بسیار دردناک و تأسفآور ترور جمعی از مردم بسیار خوب، مؤمن و متدین و مدافع ارزشهای دفاع مقدس اهواز در روز شنبه را شاهد بودیم که من به همه بازماندگان این حادثه تسلیت میگویم.

وی افزود: انتظار این بود که چتر امنیتی برادران مسئول در این زمینه کارآمدتر و بهتر باشد. با توجه به دشمنانی که ما داریم همه مسئولین و همه کسانی که باید چتر امنیتیشان را آنجا ایجاد میکردند باید بیشتر دقت میکردند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد اظهار داشت: به جای اینکه چند روز بعد از حادثه ،22 نفر را دستگیر کنند، باید یک هفته قبل آنها را دستگیر میکردند و همه مسئولانی که میبایست در چتر امنیتی اینگونه مسائل سهیم باشند باید بیشتر فکر کنند.

مدرسی یادآور شد: برخی افزاد مدعیاند امکان اینکه داعش و گروههای ترویستی غیرفارسیزبان بخواهند به ما حمله کنند در کشور وجود ندارد، لذا برای تقابل با ترویستها باید دیپلماسی را پیشه بکنیم!

وی تأکید کرد:  اما شاهد بودیم که غلط بودن این تفکر کاملا مبرهن شد، چرا که ملت ایران از ابتدا مورد هدف دشمن بوده و اکنون نیز مورد هدف دشمن قرار دارد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: اولیا و مربیان باید در زمینه اخلاق، اعتقادات ،تدین و روحیه انقلابی فرزندان تلاش کنند؛ همچنان که باید در زمینه مهارتمحوری فرزندان و دانشآموزان این کشور نیز تلاش بیشتری بشود.

مدرسی با اشاره به اهمیت بالای علم آموزی گفت: پیامبر اعظم )ص( میفرماید: قسم به خدایی که جان من به دست او است، هیچ دانشآموز و دانشپژوهی نیست که در راه رضای خدا قدم برای تحصیل علم بردارد، الا اینکه خدای متعال در ازای هر گام برداشته شده توسط او یکسال عبادت را به پای او بنویسد و خدای متعال برای هر قدمی که دانشجو و دانشپژوه و طلبه در راه رضای خدا برمیدارد یک شهر وسیع برای او در بهشت بنا میکند.

وی ادامه داد: پیامبر اسلام همچنین میفرماید: اگر کسی در مسیر علمآموزی قدم بردارد مثل آن است که روز را روزه گرفته و شب را پیوسته به عبادت شبانه پرداخته است.

این استاد حوزه اضافه کرد: در روایت دیگری آمده است: اگر کسی در تحصیل علم قدم بردارد و در این مسیر جان خودش را از دست بدهد در حالی که هدف او از فراگیری علم احیای ارزشهای دینی و اسلام در جامعه بوده، او را خدای متعال در ردیف انبیا با یک درجه تفاوت قرار خواهد داد.

مدرسی خاطرنشان کرد: در روایت دیگری از امیرالمؤمنین آمده است: معلم و دانشآموزی و آن کسی که در مسیر فراگیری علم و یا نشر علم قدم برمیدارد مثل مجاهدی است که در راه رضای خدا تلاش کرده است و ما در آموزش و پرورش این روحیهها را نیاز داریم.

وی تصریح کرد: لذا هم متعلمین و هم معلمین و هم مدیران و دستاندرکاران آموزش و پرورش در این زمینه باید قدر خودشان را بدانند و نگاه مادی به این رفت و آمدها نداشته باشند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد عنوان کرد: اگر انسان افق دیدش را عوض کند و نگاه مادی را نسبت به برخی

حرکتها بردارد نه احساس خستگی و بنبست میکند و نه احساس سستی میکند، بلکه همیشه شاداب است. اینکه میبیند گاهی افراد خسته میشوند به خاطر این است که نگاهشان نگاه مادی است، اگر نگاه نگاه معنوی و الهی باشد این خستگیها تأثیرگذار نیست.

مدرسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل افزود: انصافا اظهارات رئیسجمهور در سازمان ملل عزتمندانه و از موضع قدرت بود و امیدواریم مظلومان و آزادیخواهان عالم در مسیر متحد شدن علیه استکبار یعنی آمریکا و اسرائیل با همین روحیه قدم بردارند.

وی با بیان اینکه این راه و رسم از ابتدا باید ادامه پیدا میکرد، یادآور شد: تسلیم شدن و نگاه به خارج داشتن و خوشحال از قطعنامههای سازمان ملل بودن نتیجهاش این می شود که دلار قبل از مذاکرات 3300تومان است اما بعد از مذاکرات و برجام، دلار 18 هزار تومان میشود! چرا که آنها قرار نیست با ما رفاقت و دوستی کنند و برای حل مشکلات ما اقدام کنند.

مدرسی گفت: ما از مواضع رئیسجمهورمان در سازمان ملل تقدیر میکنیم و امیدواریم این روحیه در همه اجزای دولت و همه اجزای مدیریت ما دمیده شود و این عزتمندانه بودن و قدرتمندانه سخن گفتن رویه مدیران ما بشود.