نگرش جهانی از الزامات حوزه انقلابی است

نگرش جهانی از الزامات حوزه انقلابی است


 

 

آیت الله سید محمد کاظم مدرسی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، در خصوص حوزه انقلابی و تاکید مقام معظم رهبری بر این مقوله، گفتند : اگر امروزه مسائلی همچون «جایگاه انقلاب اسلامی در دنیای بشریت و دنیای اسلام»،«نقش حوزه در پدیده های اجتماعی و در سیر تاریخ» و « شرایط زمانی و مکانی حوزه های انقلابی» را بررسی کنیم مشخص خواهد شد که چرا رهبر معظم انقلاب و سایر دلسوزان اسلام، تشیع، انقلاب و حوزه اعتقاد دارند که حوزه ها باید انقلابی بمانند.

حوزه به نیازهای بشری توجه کند
نایب رئیس شورای حوزه علمیه استان یزد با تاکید بر این که حوزه انقلابی باید در راستای تأمین نیازهای بشریت در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، علمی، معرفتی و ... ایفای نقش کند، تصریح کرد: نمی توان حوزه را تنها به ابعاد علمی و فرهنگی محدود کرد.

امام خمینی(ره) تشیع را احیا کرد
وی با بیان این که امام خمینی(ره) با انقلاب اسلامی، تشیع را به دنیای بشریت معرفی کرد، افزود: قبل از پیروزی انقلاب، شیعه به عنوان یک مکتب و مرام گسترده و عمیق استدلالی و منطقی در جهان شناخته شده نبود و بیشتر سعی بر آن داشتند تا تشیع را به عنوان یک حزب و اقلیت محدود سیاسی به شمار آورند، تا جایی که آموزه های شیعه را  غیرگسترده و محدود می دانستند، حتی برخی از خواص در کشورهای اسلامی نظرشان این بود که آیا شیعه کتاب هم دارد؟ در این وضعیت، انقلاب اسلامی با حرکت توفنده، مکتب تشیع را به جهان معرفی کرد و پس از آن جایگاه فقهی و علمی، سیاسی و معرفتی شیعه مشخص شد.

هفت مولفه حوزه انقلابی
آیت الله مدرسی با اشاره به الزامات حوزه انقلابی، اظهار کرد: امروز حوزه باید «به مسائل جامعه آگاه باشد»، «از نگاه مرتجعانه بپرهیزد» ، «در مسائل سیاسی و اجتماعی احساس مسئولیت کند»، «برای دنیای بشریت طرح، برنامه و اندیشه داشته باشد»، «برای آینده نظام بشریت برنامه ریزی های دقیق داشته باشد»، «قوانین حوزه به گونه ای باشد که با انقلابی بودن سازگاری داشته باشد»، «مدیران آن باید با حرکت های انقلابی هماهنگ باشند» و همچنین «اعضای تشکیل دهنده حوزه اعم از مدرسین، مربیان، متعلمین و متربیان انقلابی باشند وانقلابی عمل کنند»؛ اگر این شرایط حوزه های علمیه وجود داشته باشد می توان از آن به عنوان «حوزه انقلابی» نام برد.

ضرورت تربیت طلاب انقلابی
نایب رئیس شورای حوزه علمیه استان یزد همچنین بر ایجاد حس مسئولیت، جدیت در تحصیل و تهذیب و تببین مسئولیت فردی، سیاسی و گسترده طلاب و روحانیون در دنیای معاصر تاکید کرد و گفت: اگر طلاب بدانند که باید در انجام ماموریت ها دارای مسئولیت های سنگین «درون کشوری و برون کشوری» و ... مشارکت داشته باشند، طبعا حرکت آنها براساس حرکت انقلابی خواهد بود، البته شاید در این راه موانعی وجود داشته باشد که باید آنها را برطرف کرد، به این معنا که اگر افکار و عقاید و یا حرکت های ضد فرهنگی و ضد انقلابی وجود دارد، ابتدا با فرهنگ سازی، تفکر مناسب و در نهایت با محدود سازی با آنها برخورد کنیم، تا حوزه انقلابی بماند.