نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هجمه به دولت با هدف القای ناکارآمدی نظام صورت می گیرد

هجمه به دولت با هدف القای ناکارآمدی نظام صورت می گیردامام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنانشان به هجمه های دشمنان خارج نشین و ایادی داخلی به دولت سیزدهم گفتند: در حالی که هنوز یکصد روز از عمر دولت ایران قوی گذشته برخی افراد نادان هم به خاطر رقابت های سیاسی به این تخریب ها دامن زده که دستاورد این تخریب ها؛ القای ناکارآمدی نظام و یاس و ناامیدی از اسلام ، فشار برای تسلیم در برابر غرب جهت برقراری مذاکره و درنهایت از هم پاشیدگی نظام سیاسی و تهدید امنیت ملی است بنابراین ارسال هر کلیپ و تصویر مخرب توسط مردم به معنای موافقت با این افراد است که باید در این زمینه هوشیار بود.