گزارش تصویری از اولین روز روضه‌خوانی ایام فاطمیه

گزارش تصویری از اولین روز روضه‌خوانی ایام فاطمیه