گزارش تصویری از دومین روز روضه‌خوانی ایام فاطمیه

گزارش تصویری از دومین روز روضه‌خوانی ایام فاطمیه