گزارش تصویری از سومین روز روضه‌خوانی ایام فاطمیه

گزارش تصویری از سومین روز روضه‌خوانی ایام فاطمیه