گزارش تصویری // حضور آیت الله مدرسی در راهپیمایی ۱۳آبان شهر یزد

گزارش تصویری // حضور آیت الله مدرسی در راهپیمایی ۱۳آبان شهر یزد