گزارش تصویری// حضور آیت الله مدرسی در مراسم تودیع و معارفه استاندار یزد

گزارش تصویری// حضور آیت الله مدرسی در مراسم تودیع و معارفه استاندار یزد