گزارش تصویری حضور آیت الله مدرسی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه استان یزد

گزارش تصویری حضور آیت الله مدرسی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه استان یزد