گزارش تصویری//دیدار جمعی از مسئولین مرکز خدمات حوزه های علمیه استان یزد به همراه آیت الله مدرسی از آیت الله علاقه دبند

گزارش تصویری//دیدار جمعی از مسئولین مرکز خدمات حوزه های علمیه استان یزد به همراه آیت الله مدرسی از آیت الله علاقه دبند