گزارش تصویری دیدار رئيس و معاونین سازمان مديريت و برنامه ريزی استان يزد با آیت الله مدرسی

گزارش تصویری دیدار رئيس و معاونین سازمان مديريت و برنامه ريزی استان يزد با آیت الله مدرسی