گزارش تصویری // دیدار وزیرکشور با آیت الله ناصری و آیت الله مدرسی

گزارش تصویری // دیدار وزیرکشور با آیت الله ناصری و آیت الله مدرسی