گزارش تصویری مجلس انس علما و وعاظ در سالروز وفات #امامزاده_جعفر علیه السلام(۶ محرم ۴۲۴ق)

گزارش تصویری مجلس انس علما و وعاظ در سالروز وفات #امامزاده_جعفر علیه السلام(۶ محرم ۴۲۴ق)