گزارش تصویری نمازجمعه 95/11/29

گزارش تصویری نمازجمعه 95/11/29