گزارش تصویری نماز جمعه ملاباشی یزد 1396/03/19

گزارش تصویری نماز جمعه ملاباشی یزد 1396/03/19