نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزیده از خطبه نماز جمعه 980220«هنوز استان یزد فضای ماه میهمانی خدا را به خود نگرفته است»