یادداشت آیت الله مدرسی به مناسبت هفته عفاف وحجاب

یادداشت آیت الله مدرسی به مناسبت هفته عفاف وحجاب


 

حجاب و حیا از زیباترین و ارزشمندترین نمودهای فرهنگی و اجتماعی درتاریخ و تمدن ایران اسلامی است و توجه به آن بستر رشد شایستگی‌ها  و قوی‌کردن پایه‌های تحکیم خانواده را فراهم می‌سازد. رسیدن به ترقی و تعالی زن، هرگز با مسابقه بدن نمایی و سبقت در نشان دادن زیبایی‌های مدگرایانه، ممکن نخواهد بود. چرا که هرگز جامعه ای با ولنگاری و بی عفتی به رضایتمندی نخواهد رسید.


رضایتمندی در مسیر زندگی که هدف و آرمان همه انسان‌هاست، تنها با رعایت اصول اخلاقی، از جمله حیا وعفت خواهد بود و این مهم، توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند را می‌طلبد..