یکی از شاخصهای انقلابی بودن نگاه جامع به دین و مذهب تشیع است

یکی از شاخصهای انقلابی بودن نگاه جامع به دین و مذهب تشیع است


آیت الله مدرسی در نشستی که در محل دفتر ایشان با حضور جمعی از مسئولان تعلیم و تربیت طرح صالحین استان یزد برگزار گردید
نکاتی را پیرامون اهمیت این طرح و مسئولیت بالای مربیان و دست اندرکاران طرح صالحین بیان نمودند.
ایشان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن فرمود:
یکی از شاخصه های انقلابی بودن نگاه جامع کردن به دین اسلام و مذهب تشیع است. به گونه ای که احکام عبادی را کنار احکام سیاسی و احکام اقتصادی را در کنار آموزه های اجتماعی ببینیم.