تفاوت خمس و زکات با مالیات تفاوت خمس و زکات با مالیات

تفاوت خمس و زكات با ماليات‏
گاهى مى‏ گويند: ما كه به دولت اسلامى ماليات مى ‏دهيم، ديگر خمس و زكات براى چه؟
در پاسخ به اين سؤال، به تفاوت‏هايى كه ميان خمس و زكات با ماليات است اشاره مى‏ كنيم:
تفاوت اول‏
ماليات، هزينه‏ اى است كه شما مى‏ پردازيد تا دولت، رفاه شما را بيرون منزل تأمين كند. مثلاً بيرون منزل شما بوستانى احداث كند همان گونه كه خود نيز در منزل باغچه احداث مى‏ كنيد.
هر كسى حياط منزل خود را موزائيك يا سنگ مى‏ كند، به دولت نيز ماليات مى ‏دهد تا بيرون منزلش را اسفالت كند.
درب منزل خود را قفل مى ‏زند، به دولت نيز ماليات مى ‏دهد بيرون منزل پليس بگمارد.
در منزل لامپ روشن مى ‏كند، به دولت نيز ماليات مى‏ دهد تا بيرون منزل، كوچه و خيابان را روشن كند.
در منزل كپسول آتش نشانى دارد، به دولت نيز ماليات مى‏ دهد تا بيرون منزل ماشين آتش نشانى را آماده داشته باشد.
بنابراين ماليات، خرج خود شما مى‏ شود و نظير پولى است كه شما در منزل براى زندگى شخصى هزينه مى‏ كنيد. با اين تفاوت كه آنچه در منزل خرج مى‏ كنيد مستقيم است و آنچه در بيرون خرج مى ‏شود به واسطه مالياتى است كه به دولت مى ‏دهيد.
تفاوت دوم‏
پرداخت خمس و زكات، به عنوان يك عبادت است و در آن قصد قربت لازم است كه اگر نباشد عمل قبول نمى ‏شود. بر خلاف ماليات كه قصد قربت نمى‏ خواهد و نوعاً با اكراه پرداخت مى‏ گردد.
تفاوت سوّم‏
خمس، زير نظر عالم ‏ترين، محبوب‏ ترين، با تقوى‏ ترين فردى كه با تحقيق انتخاب شده، يعنى فقيه عادل مصرف مى ‏شود، بر خلاف ماليات كه چنين شرطى در آن نيست و لذا گاهى غير عادلانه هزينه مى ‏شود. به علاوه اتصال طبقه محروم  با عالم ربانى زمينه پند پذيرى و اطاعت از خدا و رسول است و فقرا و ساير گيرندگان، چون خمس را از دست جانشين امام زمان عليه السلام مى‏ گيرند احساس حقارت نمى‏ كنند.
تفاوت چهارم‏
در خمس و زكات به پرداخت كننده اعتماد مى‏ شود، يعنى اولاً خودش حساب مال خود را مى‏ كند نه
بازرس و مأمور دولت. ثانياً كسى را كه مى‏ خواهد مال خود را به او بدهد انتخاب مى‏ كند كه كدام مرجع و عالم متّقى ‏تر باشد. ثالثاً از مصرف آن زير نظر مجتهد عادل آگاه است و مى‏ داند در كجا هزينه مى ‏شود.
تفاوت پنجم‏
در خمس و زكات هدفِ گيرنده، رشد و پاك كردن مردم و هدفِ پرداخت كننده قرب به خداست.
خمس را از مازاد مخارج سالانه مى‏ گيرند، ولى ماليات از اصل درآمد مردم گرفته مى ‏شود.