نقشه سایت نقشه سایت


اثاثيه‏ و زیور آلات زنانه که احتياجش از آنها برطرف شده اثاثيه‏ و زیور آلات زنانه که احتياجش از آنها برطرف شده

اثاثيه‏ و زیور آلات زنانه که احتياجش از آنها برطرف شده

 

امام خمینی: ١٧٨١ اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه ای برای منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است كه خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال، وقت زينت كردن زنها به آنها بگذرد.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١٣٩٨- اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای منزل بخرد که خود آن اثاثیه باقی است، و از آن استفاده می‌نمایند، خمس آن واجب نیست.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۷۹۸ ـ اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد ، هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد ، خمس ندارد ، و همچنين است زيور آلات زنانه در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۹۸ ـ اگر از منافع، پیش از دادن خمس اثاثیه‌ای برای منزل بخرد، اگر احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد، لازم نیست خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمولاً برای سال‌های بعد گذاشته می‌شود، مانند لباس‌های زمستانی و تابستانی، خمس ندارد، و در غیر این‌گونه چیزها اگر در بین سال احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد، و زیورآلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد، نیز خمس ندارد.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1777- اگر از منفعت کسب، پيش از دادن خمس اثاثيه اي را که مرد احتياجش باشد براي منزل بخرد ، چنانچه در بين همان سال احتياجش از آن برطرف شود بطوري که در آخر سال زائد بر مخارج سال محسوب شود بايد خمس آن را بدهد و مثل آن است زيور آلات زنانه ، ولي اگر بعد از انقضاي سال احتياجش از آن رفع شود خمس آن واجب نيست.

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1477- اگر در اثناء سال از منفعت كسب اثاثيه اى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال يا سال هاى بعد احتياجش از آن برطرف شود، احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد و همچنين است زيورآلات زنانه، اگر در بين سال وقت زينت كردن زن ها به آنها بگذرد.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1790- اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس، اثاثيه‎اي براي منزل بخرد و در بين همان سال احتياجش از آن برطرف شود، اگر زايد بر مخارج سال باشد خمس آن را بنابر احتياط بدهد، و هم‌چنين است زيور آلات زنانه، ولي اگر در سال‎هاي بعد، رفع احتياجش از آن‌ها بشود، رعايت اين احتياط لازم نيست.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1790- اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه‌اى براى منزل بخرد و سپس احتياجش از آن برطرف شود، چنانچه احتمال دهد كه تا يك سال بعد از برطرف شدن احتياج وى، صرف مخارج زندگى مى‌كند مى‌تواند آن را تا يك سال نگه دارد و اگر چنين احتمالى نمى‌دهد بايد بلافاصله خمس آن را بدهد، به هر حال اگر بعد از گذشت‌ سال در مخارج صرف نكند بايد خمس آن را بدهد و همچنين است زيورآلات زنانه كه وقت زينت‌كردن زن به آنها گذشته باشد.